Legislativa

§

§

§

Image
Aktuality

Leden 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu  zveřejnilo třetí výzvu programu COVID–Nájemné. Rozhodné období, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.

Říjen 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo další výzvu týkající se programu COVID. Nájemné. Rozhodné období, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.

Právní

normyzákonyvyhláškynařízení

Je stavebním kamenem nájemního vztahu. V novém občanském zákoníku (NOZ) je nájmu věnovaný celý jeden oddíl, konkrétně § 2201 až § 2331, nájmu bytu pak §2235 až §2301. Vymezuje jeho podstatu, subjekty pronajímatel – nájemce, jejich práva a povinnosti. Neopomíná ani podnájem či ubytování. V 2. části zákoníku najdeme také specifikace nájemního bydlení vyplývající z manželského vztahu.

 

Velice důležitý předpis, který upravuje a konkretizuje náležitosti spojené s energiemi potřebnými k bydlení. Najdete v něm pravidla pro hrazení záloh či paušálů za energie, placení přeplatků či nedoplatků, rozúčtování nákladů i řešení případných námitek.

 

Je prováděcím předpisem ke zpřesnění  a konkretizaci otázek okolo drobných oprav v bytě.

 

Zabývá se hlavně rozúčtováním tepla a teplé vody. 

 

Upravuje zákonnou výši úroků z dlužných plateb.

 

Upravuje daňovou povinnost z pronájmů nemovitostí. Příjem z nájmu je zdanitelný.

 

Image
Pronájem prostor sloužících k podnikání 

Pronajímatel může vypovědět nájem pozemků nebo prostor pouze z tohoto důvodu, že nájemce v období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, neuhradí nájemné i přes splatnost, pokud neplnění spočívá na účincích pandemie COVID-19. Spojení mezi pandemií COVID-19 a neplněním musí být doloženo.

Nájem bytu 

V období do 31. prosince 2020 nemůže nájemník dostat výpověď z nájmu z důvodu prodlení s platbou nájemného, které nastalo v ochranné době (tzn. mezi 12. březnem a 30. červnem 2020).  
Pro neplacení nájemného v období před 12. březnem a po 30. červnu 2020 však lze dát výpověď bez omezení. 

Image

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.